KHEN THƯỞNG PHÒNG BAN - PHÂN XƯỞNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU 2020

KHEN THƯỞNG PHÒNG BAN - PHÂN XƯỞNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2020

Nhằm ghi nhận những đóng góp của CB-CNV công ty trong năm 2020, ngày 01/02/2021 công ty tổ chức buổi khen thưởng cho các phòng ban, phân xưởng, các CB-CNV có thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

  HOTLINE

Hotline 24/7

Hotline 1

 

Kinh Doanh 01
028 38155 167

Hotline 2

 

Kinh Doanh 02
028 38155 168

Hotline 3

 

Kinh doanh 03
028 38155 169

Facebook chat